ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN , GIAN HÀNG

(*) Tên đăng nhập :
 
- Tên truy cập phải có ít nhất 4 ký tự (chữ, số, ký tự _, viết liền, không dấu).
- Nếu đăng ký gian hàng, xin hãy lấy tên phù hợp với Công ty của bạn.
- Ví dụ: Công ty TNHH Thiết Kế Website TRUST.vn thì nên lấy tên "trustvn"
- Tên gian hàng sẽ được hiển thị http://www.showroom.com.vn/trustvn
(*) Mật khẩu :
 
- Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
- Gần đây có nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy:
- Bạn không được đặt mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán (vd: 123456, abc123,...)
- Không được trùng với Tên truy cập, Email, Điện thoại cố định, Điện thoại di động,...
(*) Xác nhận MK :
(*) Email :
Email bạn nhập phải tồn tại, chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt vào email đó.
Avatar/ Logo :
 
(Ảnh không được quá 100 KB và có phần mở rộng là: .gif, .jpg, .png)
Nếu đăng ký gian hàng nên lấy Logo của Công ty.
(*) Họ tên của bạn :
(*) Giới tính : Nam   Nữ  
Sinh nhật :  /   / 
(*) Điện thoại :
Địa chỉ :
(*) Thành phố :
(*) Mã xác nhận :

THỎA THUẬN THÀNH VIÊN

  

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng:

1.1. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với thỏa thuận thành viên của Showroom.com.vn. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại Showroom.com.vn. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại Showroom.com.vn bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong thỏa thuận thành viên và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Showroom.com.vn. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì bạn không nên sử dụng Showroom.com.vn. Khi đã sử dụng Showroom.com.vn (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng Showroom.com.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong bản thỏa thuận này.


1.2. Thay đổi nội dung

Showroom.com.vn có thể sửa đổi nội dung bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website Showroom.com.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).


Nếu bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Showroom.com.vn , hoặc gửi văn bản phản đối đến Showroom.com.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.


Trong trường hợp Showroom.com.vn không chấp nhận văn bản phản đối của bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

 

Điều 2: Showroom.com.vn là sàn mua bán trực tuyến:


2.1 Giao dịch:

Showroom.com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Như vậy, Showroom.com.vn không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, nội dung của sản phẩm, sự chính xác, khả năng bán hàng cũng như khả năng mua hàng của người mua. Showroom.com.vn cũng không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.


Bạn cần chú ý rằng có thể có những rủi ro khi giao dịch với những thành viên chưa đủ 18 tuổi hoặc những thành viên có mức độ xác minh thông tin thấp. Hơn nữa, bạn cũng có thể gặp rủi ro với các giao dịch quốc tế.

2.3 Loại trừ:

Showroom.com.vn  không liên quan đến những giao dịch thực sự giữa người bán và người mua nên trong trường hợp bạn có tranh cãi với một hoặc nhiều thành viên, bạn hãy loại trừ Showroom.com.vn (và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên kết) ra khỏi những tranh tụng, yêu cầu pháp lý, bồi thường (thực tế, đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp và hậu quả) phát sinh khi bạn sử dụng Showroom.com.vn.


2.4 Quản lý thông tin:

Showroom.com.vn cung cấp thông tin và thông báo liên quan đến những giao dịch và tài khoản của bạn. Những thông tin của chúng tôi không phải là sự đảm bảo, sự thừa nhận hay tính hợp pháp của những giao dịch của bạn, bạn có trách nhiệm hoàn thành tất cả các giao dịch mà bạn tham gia vào (bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng và tuân theo tất cả những ràng buộc của luật pháp)Showroom.com.vn không điều khiển, xác nhận hay chứng nhận sản phẩm cũng như thông tin hay nội dung mà người dùng đăng trên website. Bạn có thể nghi ngờ hoặc nhận thấy các thông tin xấu, không chính xác hoặc lừa đảo của người dùng, vì vậy hãy cẩn trọng và dùng phương thức giao dịch an toàn tại Showroom.com.vn.

 

Điều 3: Đăng và bán sản phẩm:

3.1 Mô tả thông tin sản phẩm:

Khi đăng bán một sản phẩm trên Showroom.com.vn bạn phải đủ tư cách pháp lý để bán hàng. Bạn phải mô tả sản phẩm của bạn và những điều khoản bán hàng trong tin đăng. Tin của bạn có thể chỉ bao gồm mô tả bằng chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến riêng một sản phẩm bạn bán. Tất cả các sản phẩm phải được đăng đúng danh mục.


3.3 Gian lận:

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị treo hoặc xóa tài khoản nếu chúng tôi bằng những biện pháp điều tra, kiểm chứng xác định rằng bạn đã mô tả không đúng sự thật thông tin sản phẩm đăng bán.
 

Điều 4: Thông tin của bạn:

4.1 Định nghĩa:

Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho Showroom.com.vn khi đăng ký thành viên, khi bạn tham gia các hoạt động tại Showroom.com.vn Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.


4.2 Sự hạn chế:

Thông tin của bạn (không giới hạn bất kỳ sản phẩm đã được đăng lên) không được:

- Sai lệch, không chính xác;
- Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp;
- Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
- Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…);
- Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác;
- Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm;
- Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng;
- Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác;
- Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong thỏa thuận này;

4.3 Sự cho phép:


Showroom.com.vn  chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp vì vậy Showroom.com.vn có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Showroom.com.vn chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong khuổn khổ chính sách quyền riêng tư.

 

Điều 5: Đánh giá thành viên:

Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào làm hủy hoại đến sự liên kết của hệ thống đánh giá thành viên. Nếu như điểm đánh giá uy tín của bạn là -5, bạn sẽ bị khóa tài khoản, như vậy bạn sẽ không thể đăng tin hoặc tham gia mua bán.

5.1. Gửi đánh giá:

Bạn thừa nhận rằng những đánh giá của bạn bao gồm cả những lời bình luận của bạn đối với thành viên khác. Hệ thống đánh giá được tạo ra không phải cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đánh giá uy tín hoạt động của một thành viên.

5.2. Giao dịch ảo:

Bạn không được phép tạo hoặc tham gia các giao dịch ảo nhằm tăng điểm uy tín cho mình. Nếu bị phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định xử lý vi phạm hiện hành.

5.3. Nhận đánh giá từ ngoài:

Showroom.com.vn không cung cấp bất kỳ phương tiện nào để bạn nhận đánh giá từ hệ thống khác bởi vì những đánh giá đó không phản ảnh được đúng uy tín của bạn trên hệ thống của chúng tôi.

 

Điều 6: Vi phạm

Showroom.com.vn sẽ lập tức cảnh báo ngay, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ tư cách thành viên và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn nếu:

- Bạn vi phạm thỏa thuận này, Chính sách quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của chúng tôi
- Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp
- Chúng tôi cho rằng những hành động của bạn có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với Showroom.com.vn.

 

Điều 7: Riêng tư

Showroom.com.vn áp dụng chính sách quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với thỏa thuận thành viên này. Bạn phải đọc và đồng ý chính sách quyền riêng tư khi bạn đăng ký sử dụng Showroom.com.vn.

 

Điều 8: Tuân thủ pháp luật

Chỉ riêng bạn chứ không phải Showroom.com.vn chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại Showroom.com.vn. Bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

 

Điều 9: Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường khi (và không liên quan hoàn toàn với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

 

Điều 10: Miễn trừ trách nhiệm

Không có bất kỳ trường hợp nào trong đó Showroom.com.vn và những đại lý dịch vụ của Showroom.com.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát lợi nhuận hoặc những thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng Showroom.com.vn và những đại lý dịch vụ của chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của người dùng.


Bạn chấp nhận tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành động của mình.

Tôi đã đọc và chấp nhận các điểu khoản và quy định trên của www.showroom.com.vn