Khô rắn

115,000 VNĐ

Khô Nai Tây Nguyên

94,000 VNĐ

Bò gác bếp

163,000 VNĐ

Trâu gác bếp

163,000 VNĐ

lợn gác bếp

138,000 VNĐ

Khô Rắn 500gr

230,000 VNĐ

Xem : sản phẩm mỗi trang