Dành cho người bán hàng

 

DÀNH CHO NGƯỜI BÁN HÀNG

(Hướng dẫn quản trị gian hàng)

 

 

 

Sau khi mở gian hàng, bạn nên thực hiện các công việc sau:

 

A. Các hướng dẫn bằng VIDEO:

   - Hướng dẫn quản trị Gian hàng BigMark.vn

 

B. Các hướng dẫn bằng hình ảnh:

1. Cập nhật thông tin và trang trí gian hàng:

   - Thêm/sửa Logo gian hàng

   - Thêm/sửa thông tin giới thiệu gian hàng

   - Thêm/sửa thông tin liên hệ

   - Chọn/sửa vị trí cửa hàng trên bản đồ

   - Thêm/sửa banner cho gian hàng. ( banner trên cùng)

   - Thay đổi giao diện và chọn giao diện cho phù hợp.

   - Chình/sửa menu gian hàng

   - Thêm menu đến webside khác

2. Đăng sản phẩm:

   - Chủ gian hàng cần thực hiện các bước sau để đăng sản phẩm:

+ Bươc1: khi đăng ký gian hàng, sẽ có các danh mục sản phẩm mặc định trên giao diện gian hàng. Cần Tạo/sửa nhóm danh mục sản phẩm theo mong muốn.

Ý nghĩa: Danh mục sản phẩm mặc định giúp dữ liệu trên Gian hàng và Alo24h.net thống nhất với nhau. Nhưng việc thay đổi này giúp thay đổi danh mục sản phẩm trên Gian hàng theo ý của Chủ Gian hàng muốn.

          + Bước 2: Hướng dẫn Đăng sản phẩm

+ Bước 3: Khi tạo sản phẩm xong, ta sắp xếp sản phẩm đúng với danh mục sản phẩm muốn hiển thị ( danh mục hiện ngoài trang chủ Gian hàng). Hướng hẫn: Quản lý dang mục sản phẩm

   - Cấu hình hiển thị sản phẩm trên trang chủ

3. Truyền thông quảng cáo

   - Đăng tin tức

   - Đặt logo quảng cáo

   - Hướng dẫn SEO

4. Dịch vụ trên Alo24h.net

   - Dịch vụ trên BigMark.vn

5. Hướng dẫn chung:

   - Mục lục hướng dẫn chung

    - Các bài viết dành cho người mua